Trichoskopia – TrichoLAB 1

Specjalna technika urządzenia umożliwia oglądanie włosów i skóry owłosionej głowy na ekranie komputera w 20-, a nawet 70- krotnym powiększeniu oraz archiwizowanie obrazów. Dzięki tej metodzie możemy zdiagnozować wiele chorób włosów, a wśród nich najczęściej występujące łysienie androgenowe lub przewlekłe łysienie telogenowe. Ponadto jest podstawowym narzędziem do monitorowania oceny leczenia wypadania włosów.

Jak wygląda badanie?

Badanie trichoskopowe jest całkowicie bezbolesne i bezinwazyjne, w przeciwieństwie do trichogramu, podczas którego lekarz musi pobrać włosy do analizy. Nie wymaga szczególnego przygotowania, natomiast nie zaleca się przed badaniem wykonywać intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych czy farbowania włosów.

W czasie trichoskopii obserwacji poddane są trzy okolice głowy – czołowa, skroniowa i potyliczna. Osoba przeprowadzająca badanie wykonuje po 4 zdjęcia każdego z wyżej wymienionych obszarów w ściśle określonych miejscach. Zaawansowane algorytmy i metody obliczeniowe wykorzystywane w TrichoLAB pozwalają na obiektywną ocenę badanych struktur – automatycznie dokonują precyzyjnego pomiaru włosów, jednostek  włosowych i ujść mieszków włosowych oraz innych cech widocznych na fotografiach. Dzięki możliwości archwizacji zdjęć możemy również przesyłać obrazy do lekarzy specjalistów z całej Polski, zajmujących się oceną trichoskopową oraz leczeniem łysienia.

Należy pamiętać, że prawidłowo przeprowadzona diagnostyka jest nieodzownym elementem do ustalenia rozpoznania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w przypadku niektórych jednostek chorobowych, objawiających się klinicznie utratą lub przerzedzeniem włosów, wymagane jest supełnie odmienne podejście terapeutyczne. W wielu innych natomiast, warunkiem prawidłowego odrostu włosów jest możliwie jak najszybciej wdrożone odpowiednie leczenie.

Bezpłatne konsultacje lekarskie i porady eksperta

* przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej