Wideodermatoskopia - FotoFinder 1

Dzięki najnowszym osiągnięciom nauki i techniki współczesna medycyna dysponuje specjalnymi narzędziami do diagnostyki zmian skórnych w olbrzymim powiększeniu. W
naszym gabinecie posługujemy się urządzeniem FotoFinder, które jest liderem w dziedzinie wideodermatoskopii i umożliwia nam stworzenie indywidualnej „mapy“ zmian skórnych dla danego pacjenta. Metoda ta pozwala na archiwizowanie obrazów i monitorowanie oraz ocenę ewolucji zmian skórnych podczas kolejnych kontroli, ale przede wszystkim ułatwia postawienie diagnozy raków skóry i czerniaków, co w przypadku tych ostatnich może zadecydować o życiu.

Badanie wideodermoskopowe jest zalecane dla osób:

  • z dużą ilością znamion,
  • z jasną karnacją,
  • z nowotworami skóry (również w celu monitorowania skuteczności leczenia),
  • w których rodzinie wystąpiły nowotwory skóry,
  • z nieokreślonymi, dłużej utrzymującymi się zmianami wymagjącymi diagnostyki dermatologicznej
  • oraz dla wszystkich którzy chcą zbadać swoje „pieprzyki“ niezależnie od ich ilości oraz czasu ich pojawienia.

Jak wygląda badanie?

Samo badanie, jak już wyżej wspomniano, jest bezbolesne, nie wymaga specjalnego przygotowania od pacjenta i może trwać w zależności od ilości analizowanych znamion między 40 a 60 minut, jeśli dotyczy „mapowania ciała“. Natomiast jeśli diagnostyka dotyczy jednej lub kilku zmian skórnych – około 10 – 15 minut.

W przypadku tworzenia „mapy zmian skórnych“ (total body scan) w pierwszej kolejności wykonywane są zdjęcia makroskopowe całego ciała, dopiero później możemy poddać analizie poszczególne znamiona za pomocą kamery przykładanej bezpośrednio do powierzchni skóry. Dokumentacja fotograficzna zapisana w specjalnym programie jest archiwizowana przez wiele lat i można ją w dowolnej chwili odtworzyć. Po ocenie obrazu na ekranie komputera lekarz podejmuje decyzje co do dalszego postępowania i ewentualnego leczenia.

Standardowo zalecamy wykonywanie kontrolnej dermatoskopii raz w roku, natomiast w przypadku monitorowania szczególnych zmian kontrola powinna być częstsza i odbywać się raz na 3 – 6 miesięcy.

Wideodermoskopia to w tej chwili najlepsza metoda profilaktyki nowotworów skóry. Ma szczególne znaczenie w diagnostyce czerniaka, który w większości przypadków rozwija się na skórze zdrowej, a nie na podłożu istniejących znamion. Pacjenci często nie zauważają nowo powstałych zmian i nie są w stanie ocenić zmian wielkości, kształtu czy ich zabarwienia.

Dlaczego warto badać znamiona?

Każdego roku u ok.3- 4 tys. Polaków rozpoznaje się czerniaka, z tego u ok. 500 osób rocznie wykryty jest on w stadium zaawansowanym lub z rozsianymi przerzutami do narządów wewnętrznych.

Ostatnio ukazał się bardzo ciekawy artykuł na temat czerniaka. Przedstawiono w nim aktualną epidemiologię tego nowotworu w naszym kraju oraz możliwości diagnostyczne i lecznicze dla chorych z czerniakiem. Niepokojące jest to, że liczba zachorowań wciąż wzrasta, szczególnie u osób młodych. Statystyki podają, że liczba czerniaków podwaja się co 10 lat.

Czerniak to nowotwór wywodzący się z melanocytów, czyli komórek barwnikowych skóry. Cechuje się szybkim i dynamicznym wzrostem i dużą skłonnością do przerzutowania. We wczesnym stadium jest bardzo łatwy do wyleczenia (wyleczalność sięga wtedy nawet 95-100%) poprzez proste chirurgiczne wycięcie zmiany wraz z odpowiednim marginesem okolicznej tkanki. W przypadku występowania większych czerniaków (o grubości ponad 1 mm w głąb skóry) dokonuje się biopsji węzłów chłonnych położonych najbliżej nowotworu. Jeśli w pobranych węzłach znajdują się komórki nowotworowe, konieczne jest ich całkowite wycięcie oraz rozpoczęcie leczenia systemowego. Niestety im bardziej rozwinięty czerniak, tym skuteczność leczenia jest mniejsza, dlatego tak ważne jest szybkie wykrycie nowotworu.

W zaawansowanym stadium czerniaka stosuje się różne metody leczenia. Są to:

  • Chemioterapia – polega na zastosowaniu cytostatyków, które hamują namnażanie się komórek nowotworowych
  • Immunoterapia – nowoczesna terapia, która polega na pobudzeniu układu odpornościowego pacjenta do walki z komórkami nowotworowymi.
  • Radioterapia – polega na zastosowaniu promieniowania elektromagnetycznego. Wysoka częstotliwość powoduje uszkodzenie komórek nowotworowych. Metoda ta jest bezbolesna, zabieg wymaga jednak nawet kilkudziesięciu powtórzeń

Zasady leczenia czerniaków są określone przez standardy europejskie. Podstawą i obowiązującą zasadą powinno być postępowanie prowadzone w ramach wielodyscyplinarnych zespołów, których członkowie mają doświadczenie zarówno w diagnostyce jak i w leczeniu.

Bardzo ważne jest aby pacjent był leczony w placówce, która może mu zagwarantować wszystkie dostępne metody leczenia. Przez kompleksowe leczenie czerniaka rozumie się także leczenie, które jest ściśle zaplanowane, dostosowane i ewentualnie zmieniane w zależności od odpowiedzi na leczenie.

W Polsce działa ok. 21 doświadczonych ośrodków zajmujących się kompleksową terapią czerniaka, gdzie chorzy mogą otrzymać wszystkie wyżej wymienione terapie.

Pozytywne jest to, że coraz więcej wiemy o biologii tego nowotworu i dzięki najnowszym odkryciom i nowym lekom wielu chorych ma szanse na przeżycie, a kilkanaście lat temu było to niemożliwe.

Co najważniejsze – czerniak musi być uchwycony w najwcześniejszym stadium – wtedy rokowania są najlepsze. Tak więc pacjent musi szybko trafić w odpowiednie miejsce. Osobom, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat czerniaka odsyłamy do:
https://www.akademiaczerniaka.pl/ oraz do artykułu, który był naszą inspiracją https://portal.abczdrowie.pl/kompleksowe-leczenie-zaawansowanej-postaci-czerniaka

Cennik

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC.

Badanie Wideodermatoskopia / FotoFinder
400 zł

Bezpłatne konsultacje lekarskie i porady eksperta

* przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej